Kontakt

 

Wyślij do nas wiadomość!

 

Zaznaczając okienko, wyrażają Państwo zgodę na podanie danych w celach kontaktowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Foto Koralewski Katarzyna Koralewska, Sikorskiego 34, 66-
400 Gorzów Wlkp

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abc.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji zamówienia